با شریعتی در تئاتر ابوذر

هر کدام از آدم‎ها نقطۀ عطف بزرگی در زندگی خود دارند. آشنایی با دکتر شریعتی هم برای ما چنین بود. او دیدگاه‎های ما و اعتقاداتمان را زیروزبر کرد.
بیم ‌و امیدهای حوزه فرهنگ برای مجلس یازدهم

اگر مسئولان، هدف انسان‌سازی را در جمهوری اسلامی مورد توجه قرار می‌دادند، اینک نه تنها در حوزه فرهنگ، بلکه در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، بهداشت، درمان و تمامی امور جاری کشور، موفق بودیم. مسئولان فرهنگی و اجتماعی ما، هنوز متوجه این موضوع نشده‌اند که اگر برای انسان‌سازی اولویتی قائل نباشند، مشکلات تداوم می‌یابد و روزبه‌روز انباشته‌تر می‌شود.ضرورت تاریخی ترجمه و چاپ کتاب صلح امام حسن(ع)

توده سخن آن‌که کتاب صلح امام حسن(ع) برای مردم ایران تنها گزارشی از یک روایت تاریخی نبود؛ بلکه بازخوانی نزاع دو مکتب و مسلک فکری بود که همواره در طول تاریخ به شکل‌های مختلف حضور داشته‌اند. “در این جنگ‌ها پیروزی از راه اسلحه، نشانه پیروزی واقعی نیست، بلکه آن چیزی که پیروزی یکی از دو جبهه را مسجل می‌کند، جاودانه شدن و بقای مکتب و مسلک آن جبهه است.”


بررسی زمینه‌های صلح امام حسن(ع)/ خستگی از سختی‌های انقلابی‌گری

مردم که از سختی‌های انقلابی‌گری پس از جمل و صفین خسته شده بودند، از هر طرف فریاد زدند: البقیه، البقیه(باقی‌ماندگان را حفظ کن). امام (ع) که عملاً رأی و فرمانش را کارگر نمی‌دید و خواست عمومی‌مردم و بزرگان و اشراف کوفه خلاف نظر او و خواصّ شیعیانش بود،‌ حکومت را وانهاد و پس از امضا صلح‌نامه، خانواده و اثاث خویش جمع آورد و راهی مدینه شد.