با شریعتی در تئاتر ابوذر

هر کدام از آدم‎ها نقطۀ عطف بزرگی در زندگی خود دارند. آشنایی با دکتر شریعتی هم برای ما چنین بود. او دیدگاه‎های ما و اعتقاداتمان را زیروزبر کرد.
بیم ‌و امیدهای حوزه فرهنگ برای مجلس یازدهم

اگر مسئولان، هدف انسان‌سازی را در جمهوری اسلامی مورد توجه قرار می‌دادند، اینک نه تنها در حوزه فرهنگ، بلکه در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، بهداشت، درمان و تمامی امور جاری کشور، موفق بودیم. مسئولان فرهنگی و اجتماعی ما، هنوز متوجه این موضوع نشده‌اند که اگر برای انسان‌سازی اولویتی قائل نباشند، مشکلات تداوم می‌یابد و روزبه‌روز انباشته‌تر می‌شود.
مسئولیت‌پذیری یا جاه‌طلبی؟

آنچه از بیانیه گام دوم برداشت می‌شود، توجه دادن جوان نسبت به آینده کشور و مطالبه از جوان نسبت به آینده کشور و مطالبه از جوان برای احساس مسئولیت نسبت به آینده کشور است؛ اما آیا معنای این جوان‌گرایی تلاش جوانان برای گرفتن مناصب مدیریتی از نسل قبلی است و دیگر هیچ؟


رسانه ملی و تصویر کاریکاتوری از خانواده

وقتی صحبت از خانواده به‌ویژه خانواده ایرانی و اسلامی به میان می‌آید، باید شئونات مختلف آن را در نظر گرفت. به‌عنوان مثال باید درباره ساختار خانواده بحث کرد؛ باید درباره حجم خانواده گفت‌وگو کرد، باید کارکردهای خانواده را بررسی کرد و فراوان شئونات دیگر که لازم است مورد نظر قرار بگیرد. رسانه هم اگر بخواهد به مبحث خانواده ورود کند که البته باید اینچنین کند، ناگزیر است برای هرکدام از مباحث مربوط به حوزه خانواده برنامه داشته باشد.