دلالت‌های هویتی و نشانه شناسانه حجاب

فرانسه که در خیلی از سواحلش برهنه بودن آزاد است، مجلسش می‌آید قانونی مصوب می‌کند که برابر آن، پوشیدن بورکینی یا لباس شنای پوشیده در کنار دریا، ممنوع می‌شود. چرا؟  چون نگاه‌شان این است که پوشیدگی در درجه اول، یک علامت هویتی است. پوشش، علامت هویتی زن مسلمان است. وقتی علامت‌های هویتی ضدسکولار در جامعه سکولار ما پررنگ بشود، می‌تواند ما را از لحاظ هویتی به خطر بیاندازد.


پاسخ به ۱۵ مسئله در به چالش کشیدن «کارآمدی» نظام مدیریت اسلامی

پرده‌برداری از این پانزده مسأله و مصیبت‌ جوامع اسلامی، روشن می‌کند که با وجود چنین ناسازگاری جدی و عمیق در جامعه اسلامی، همواره موتورهای بزرگی برای ایجاد مشکل و گرفتاری در جامعه اسلامی روشن است که با رفع یک مشکل و گرفتاری، یک مشکل و گرفتاری تازه خلق می‌شود.


معنویت حقیقی در گرو مبارزه برای اصلاح اجتماعی است

معنویت لازمه‏‌اش این است که اگر کسی احکام الهی را انجام نمی‌دهد، این اوضاع را برهم بزنیم. وگرنه، این معنویت، معنویت حقیقی نیست. کما اینکه اگر ما صرفاً در عرصه اجتماعی دنبال این باشیم که اجتماع تغییر کند، اما خودمان آلوده بوده و آمادگی این ماجرا را نداشته باشیم، به تاکید امیرالمؤمنین گذشته از اثرش، مورد لعن الهی قرار می‌گیریم.


نهادینه شدن فرهنگ اصالت سود در جامعه، ویژگی منفی گسترش بورس

ویژگی الگوی تأمین غیربازاری این است که شما وقتی نیاز مالی طرف را تامین می‌کنی، به دنبال جلب فوری منفعت ناشی از آن نیستی. کسی که نسبت به فقیری انفاق می‌کند و نیاز او را تامین می‌کند، در چارچوب روابط بازاری عمل نمی‌کند.


«نظام اسلامی» بالاترین «ظرفیتِ عدالت‌خواهی» است

کسی حق دارد جریان عدالت‌خواهی را نقد بکند که ده‌ها بار حرف از عدالت زده باشد و پرچم عدالت را در این کشور بلند کرده باشد و از مبارزه‌ی با فقر و فساد و تبعیض دفاع کرده باشد و پیام هشت ماده‌ای داده باشد. حرف چنین شخصی را می‌شود شنید و پذیرفت و دقت کرد و تأملات و هشدارهایش را جدی گرفت. ولی کسی که سال‌ها سکوت کرده و با سکوت خودش به فساد، به فقر و به تبعیض کمک کرده، مسخره‌ است که بخواهد وارد نقد عدالت‌خواهی بشود.