کتاب «در مکتب مصطفی» به چاپ پنجم رسید

کتاب «در مکتب مصطفی»؛ الگوی تربیت نیروی انسانی در تشکل‌های مردمی و زندگی شهید مصطفی صدرزاده، از سوی انتشارات دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی به چاپ پنجم رسید.کتاب «در مکتب مصطفی» به چاپ سوم رسید

کتاب «در مکتب مصطفی»؛ الگوی تربیت نیروی انسانی در تشکل‌های مردمی و زندگی شهید مصطفی صدرزاده، از سوی دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی به چاپ سوم رسید.