کتاب «دلهره‌های آخرین خاکریز» منتشر شد

این کتاب روایتی از زندگی و خاطرات سردار شهید محمدرضا شمس‌آبادی است که توسط محمد اصغرزاده نویسنده و پژوهشگر تاریخ شفاهی سبزوار به رشته تحریر درآمده.اختاپوس‌ها قابل شکارند

مستند «اختاپوس» به بررسی موضوع صنعت مافیای خودرو در کشور از اوایل انقلاب تا امروز می پردازد.