روزهای حضور آیت‌الله مدنی در خرم‌آباد / می‌خواهم به‌زور شما را ببرم بهشت!

مرحوم مدنی در خرم‌آباد با تأسیس مراکز عام‌المنفعه، گام‌های مهمی در اصلاح امور برمی‌داشت. یک شب ایشان این آقایان خیر و ثروتمند را دعوت کرد به خانه‌شان. می‌گفت: «آقایان من می‌خواهم به‌زور شمارا به بهشت ببرم به‌وسیله همان ثروتی که خدا به شما داده است و کمک شما به محرومین و تنگدستان. می‌خواهم شما عاقبت‌به‌خیر شوید».