از دشت لیلی تا جزیره مجنون بر برادران افغانستانی ما چه گذشت؟

بر اثر شدت گرفتن جنگ‌های نابرابر مجاهدان با ارتش سرخ شوروی، مردم مسلمان افغانستان برای حفظ جان و ایمان‌شان، ناگزیر به کشورهای همسایه، به خصوص ایران و پاکستان مهاجرت کردند.روایت حضور یک پزشک «رضاکار» در بیمارستان امام رضا(ع)

دانشجوهای خارجی زیادی مشغول به تحصیل در دانشگاه هستند. تنها من نیستم، هم دانشجوی افغانستانی زیاد داریم و هم از دیگر کشورهای خارجه. اوایل ما در خط مقدم مبارزه با کرونا بودیم و مابقی بخش‌ها هم به فعالیت‌های طبیعی‌شان ادامه می‌دادند.


از حضور افغانستانی‌ها در دفاع مقدس چه می‌دانیم؟

دوستانی دائما به من گوشزد می‌کردند که به دنبال این کار نباش، ممکن است با نگارش این کتاب مشکلاتی برایت در داخل ایران ایجاد شود، اما من به احترام شهدای مشترک ایران و افغانستان و معرفی آن‏ها پیش رفتم.