معنویت حقیقی در گرو مبارزه برای اصلاح اجتماعی است

معنویت لازمه‏‌اش این است که اگر کسی احکام الهی را انجام نمی‌دهد، این اوضاع را برهم بزنیم. وگرنه، این معنویت، معنویت حقیقی نیست. کما اینکه اگر ما صرفاً در عرصه اجتماعی دنبال این باشیم که اجتماع تغییر کند، اما خودمان آلوده بوده و آمادگی این ماجرا را نداشته باشیم، به تاکید امیرالمؤمنین گذشته از اثرش، مورد لعن الهی قرار می‌گیریم.مصائب تحقق عدالت / مؤمنین برای در صحنه بودن بهانه نمی‌آورند

وقتی که می‌خواهی آرمانی مانند عدالت را محقق کنی، کسانی که دست و نفس‌شان در بی‌عدالتی است علیه شما می‌ایستند… بنابراین وقتی می‌خواهی مستق شوی، کندن وابستگی‌ها هزینه دارد و طبق گفتۀ قرآن مومنین کسانی هستند که  منتظر نمی‌مانند تا به آنها اجازه مبارزه داده شود و برای در صحنه بودن بهانه نمی‌آورند.


قیام برای خدا به بُعد فردی محدود نمی‌شود/ بررسی آسیب‌های «قیام برای نفس»

پیامی متعلق به سال۱۳۲۳ از حضرت امام به یادگار مانده است که نشان می‌دهد امام از همان سال‌ها دغدغه قیام ‌لله را داشته است. پیامی که با این آیه آغاز می شود: “قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنی و فردا ثمّ تتفکروا”…


عدالتخواهی باید ویژگی کلی حرکت‌های اجتماعی باشد/ غنای معرفتی جنبش‌‌های اجتماعی باید افزایش یاید

به‌طور کلی شدت با غیر، مهر ورزی با همراهان، معنویت، امید به خدا و تمام موفقیت و فضل را از خدا دانستن نه از اعمال و عبادت‌های خود و از خدا طلب فضل کردن، چهار ویژگی حرکت‌هایی باید باشد که در مسیر انقلاب پیامبر(ص) می‌خواهند پیش بروند.


مسئول جامعه اسلامی باید یاد مرگ باشد/ در عدالتخواهی باید نگاهمان به قیامت باشد

حتماً در اقداماتی که به‌عنوان عدالت‌خواهی انجام می‌دهیم چه در برنامه‌های معرفتی‌مان و چه در برنامه‌های آموزشی‌ و اخلاقی‌مان باید یاد مرگ باشد و نگاه‌مان به قیامت باشد.


دوگانه‌ی توحید و عدالت وجود ندارد/ اقامه توحید، از مسیر اقامه قسط می‌گذرد

حرکت توحیدی از عدالت آغاز می‌شود… در یک جامعه نابرابر، انسان؛ امکان موحد بودن ندارد مگر آنکه این نابرابری را نفی کند. لذا می‌توان گفت دوگانه‌ای بنام توحید و عدالت وجود ندارد.نقد به حاکمیت اگرچه لازم اما ناکافی است/ نباید از وظایف مردم نسبت به حکومت غافل بود

حکومت‌ها و مردم  ضمن آنکه می‌توانند متفاوت از یکدیگر عمل کنند، میان‌شان یک رابطه دو طرفه برقرار است. همان طور که ما از وظایف حکومت در قبال حقوق مردم مطالبه می‌کنیم، نباید از وظایف مردم نسبت به حکومت غافل شویم.