رویای ایرانی با معلمان پرورشی دهه۶۰/ تفاوت باگلخانه‌های دهه نودی

درس بگیریم که کار فرهنگی ایزوله را در محیط‌هایی که هیچ‌معارضی نیست، به کار فرهنگی در مدارس عمومی و دولتی(که این روزها فراموش شده) ترجیح ندهیم. انقلابی‌ها در سال‌های نخستین، به‌درستی مدارس را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سنگرهای دفاع از انقلاب گرفتند؛ نظیر سرمایه‌گذاری که کشورهای پیشرفته در آموزش‌وپرورش‌شان می‌کنند.


شکار هیولا

این کتاب برای مخاطب جوان و نوجوان نوشته شده و در ژانر علمی تخیلی دسته بندی می شود. از نظر نسبتش با مسیر تمدن‌سازی انقلاب اسلامی هم یکی از فرازهای مهم تاریخ انقلاب را بررسی کرده و به گونه‌ای جزء  ادبیات راهبردی و استراتژیک است.


الگوی قابل تکثیر معماران کاشانی برای مبارزه با تبعات اقتصادی کرونا

شناسایی افراد نیازمند توسط معماران فعال در کاشان، آران و بیدگل انجام شد. چرا که هر معماری کارگران خود را به خوبی می‌شناسد، بهتر می‌تواند افراد نیازمند را به ما معرفی کند. مبلغِ ۵۰۰ هزار تومان به کارگران نیازمند پرداخت کردیم . برای آن هم برنامه داریم که اگر اعتبارش تامین شود، ماهانه این میزان را به آنها پرداخت کنیم تا از این شرایط عبور کنیم.


درخت انقلاب و آفت دوقطبی‌ها

عبور انقلاب اسلامی از کلیشه تقابل شرق و غرب از نخستین فرازهای بیانیه گام دوم انقلاب است؛ اما عبور از کلیشه‌ها و دوقطبی‌های ساختگی به‌عنوان یک اصل در تفکر و منش انقلابی چگونه ممکن و مطلوب است؟ گفتار حاضر به تبیین پاسخ این سؤال بر اساس بازشناسی انقلاب اسلامی ذیل نگاه تکاملی و رشدمحور پرداخته است.