دو اولویت فرهنگی مغفول‌مانده برای رسیدگی در مجلس یازدهم

ورای آنچه عموما اصحاب رسانه یا نخبگان فرهنگی می‌گویند، عدم به نتیجه رسیدن مسائل فرهنگی کشور، لزوما به علت کمبود بودجه نیست. بیش و پیش از اینکه مساله فرهنگ ما کمبود بودجه باشد، عدم تحقق اهداف سیاست‌گذاری‌ها، به علت اتلاف بودجه است که نتیجه‌اش، منحرف شدن آن فرهنگ از مسیر اصلی خودش است.