بیت‌المال در حکومت حضرت علی (ع)، بین آحاد مردم «برابر» تقسیم می‌شد

علی ‌بن ابی‌طالب (ع) می‌داند که همه مسلمان‌ها برابرند. هرکه تقوا داشت، او بالاتر است. اما به همان باتقواها هم پول بیشتری نمی‌دهند. جامعه اسلامی این‌جوری است، در بیت‌المال برابری و تساوی است.