علی کنعانی ؛ مرد همیشه اوّل

از وقتی شنیده بود که خورشید در بالای کوهِ سهند دوبار طلوع می‌کند، آرام‌وقرار نداشت! این چه رازی است که خورشید پیشِ خود دارد و «علی کنعانی» از آن بی‌خبر است؟


یمن؛ جبهه جدید اسلام خمینی

بسیاری در جهان و به‌خصوص جهان اسلام به دنبال راهی به غیر از راه مکاتب شرق و غرب بودند و یکی از این افراد شهید حسین الحوثی است که بنا به قول مطلعان در سفری به قم تمام نظرات امام و انقلاب را مطالعه کرد. وی بعدها با یاد امام خمینی(ره) می‌گوید: امام خمینی (ره) امامی عادل و متقی است، لذا دعوتش رد کردنی نیست.