چگونه به استادی غربزده تبدیل شویم؟

اساتید غربزده دچار خودتحقیری مفرط هستند. تحقیر همه چیز از فرهنگ عمومی گرفته تا بحث‌های اجتماعی، اقتصادی و حتی فردی. کانه نوعی مازوخیسم بر فرد حاکم است؛ یعنی به‌لحاظ روانی از این تحقیر شدن لذت می‌برد و این منحصر در خودش هم نیست، بلکه از حیرت و تحقیر کردن بقیه هم به دنبال لذت بردن است. خودآزاری و دیگرآزاری. این امر هم کاملا روانی است.


تاریخ شفاهی «فساد»

جمال یزدانی: من اگر جای قوه قضائیه بودم همزمان با برگزاری دادگاه این فقره، کار تاریخ شفاهی فساد را هم شروع می‌کردم.


قیام برای خدا به بُعد فردی محدود نمی‌شود/ بررسی آسیب‌های «قیام برای نفس»

پیامی متعلق به سال۱۳۲۳ از حضرت امام به یادگار مانده است که نشان می‌دهد امام از همان سال‌ها دغدغه قیام ‌لله را داشته است. پیامی که با این آیه آغاز می شود: “قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنی و فردا ثمّ تتفکروا”…


موزه زنده به کدام نیاز ما پاسخ می‌دهد؟

موزه زنده همزمان دیروز و فردایمان را متناسب با امروزمان بازنمایی می‌کند و ما را از روزمرگی خارج می‌کند. این نیاز مهمی است. برای ملتی که تاکنون ۴۰ سال برای روی پای خود ایستادن زحمتها کشیده است، اکنون برای ۴۰ سال دوم حرکتش باید آمادگی کسب کند.


نقد به حاکمیت اگرچه لازم اما ناکافی است/ نباید از وظایف مردم نسبت به حکومت غافل بود

حکومت‌ها و مردم  ضمن آنکه می‌توانند متفاوت از یکدیگر عمل کنند، میان‌شان یک رابطه دو طرفه برقرار است. همان طور که ما از وظایف حکومت در قبال حقوق مردم مطالبه می‌کنیم، نباید از وظایف مردم نسبت به حکومت غافل شویم.


صداوسیما و بی‌توجهی به تجربه‌های درآمدزایی در جهان

بار اصلی حرکت انقلاب را مستضعفین به دوش می‌کشد. وقتی که در صداوسیما بازنمایی‌ها معطوف به طبقه مرفه می‌کنیم، شکاف اجتماعی را در حقیقت داریم ایجاد می‌کنیم. این شکاف طرفداری و حمایت توده‌های مردم را از انقلاب تضعیف می‌کند.


تبیین نسبت علوم انسانی با واقعیت جامعه

آرمان دشمن گاهی مبانی فکری است و گاهی منافع مادی و ملموس و حساسیت آنها نشان می‌دهد که امروز علوم پایه هستند که منافع مادی و ملموس آنها را تهدید کرده است و  علم انسانی که باید مبانی فکری غرب را متزلزل کند، دچار سکوت و رکود شده است.


«در مکتب مصطفی» اعتراضیه است/ در توجه به وجه عینی «انسان شهید» غفلت کردیم

مطالعات تجربی ما در حوزه انسان انقلابی بعد از انقلاب اسلامی و انسانی که دارای شاخصه‌های مطلوب متناسب با این انسان باشد، دچار ضعف بوده است. «در مکتب مصطفی» را باید از این جهت در این طبقه‌بندی حساب کرد. در این کتاب، سراغ مطالعه تجربی شهید صدرزاده رفتم و نام آن را «انسان شهید» یا «انسان انقلابی» گذاشته‌ام.