تبیین «الهیات عدالتخواهی» با نگاهی به آیات سوره ماعون/ تکذیب‌کنندگان دین چه ویژگی‌هایی دارند؟

هر حرکتی خواه با اهداف معنوی و انسانی و یا اهداف اجتماعی محتاج به معرفت است. امروز یکی از مهم‌ترین نیازهای جامعه ما که در دشواری‌های مختلف بیش از پیش خود را نشان می‌دهد نیاز به عدالت است…الهیات عدالتخواهی در واقع تلاش می‌کند آیات و روایاتی را به بحث بگذارد که به‌صورت مستقیم به حرکت ما جهت، نیرو و روح ببخشند.