آن روزها جنگ مسئله مردم بود

آن روزها جنگ مسئله مردم بود و از جان و دل مایه می‌گذاشتند. از کمک‌های مردم ۱۰ دستگاه نیسان و یک دستگاه آمبولانس برای جبهه‌ها خریدیم. برای اینکه اطلاع پیدا کنند کمک‌هایشان چطور هزینه شده، این ماشین‌ها را در قالب کاروان به روستاهای مختلف می‌بردیم. جالب بود که مردم آن‌ها را هم پر از کمک‌های خودشان می‌کردند.