فرصتی برای رشد جامعه /چه آسیب‌هایی متوجه موتورهای محرک جامعه دینی است؟

کجا فرصت می‌شد درباره بنز مطهری و خانه بهشتی حرف بزنیم و موضع و فهم‌مان را وارد هاضمه اجتماعی و سیاسی‌مان کنیم؟ کجا می‌شد درباره دقت منبری‌ها و هیأت‌ها و مداح‌هایمان فکر کنیم و حساس شویم و با خود سوال کنیم دیگر چه آسیب‌هایی متوجه این موتورهای محرکه جامعه دینی است؟ فرصت مغتنمی است که بفهمیم آدم‌ها و اطرافیان صفر و یکی نیستند و همه ممکن الخطائیم.