مسجد آخر آسفالت

به گزارش «ایام»، حجه‌الاسلام صاحبقرانی (مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی) در این فیلم از خاطرات دوران نوجوانی در مساجد می گوید.