حرم و نابازیگری در نقش‌های تمدنی مشهد

معتقدم که ناکارآمدی در نقش‌های تمدنی مشهد و حتی ایران، بخاطر غفلت حرمداران از رسالت اصلی‌شان، مضاعف شده است. حرم مزیت‌هایی دارد که هیچ جایی ندارد و این مزیت‌ها به نفع حرکت تمدنی امت، فعال نشده است.


چند راهکار برای اجتماعی کردن تریبون نماز جمعه

وقتی از نمازجمعه می‌گوییم، منظورمان همه ظرفیت‌های نمازجمعه است. یعنی هم قبل، هم بعدش و هم خطبه‌هایش. بالاخره این تریبون ظرفیت جمع شدن اقشار مختلف را دارد و این ظرفیت فقط خطبه‌ها نیست. ولی باید اعتراف کرد که این خط اگر از طرف خود شخص امام جمعه جدی گرفته نشود، احتمالا جوانبش هم تاثیرگذار نخواهد بود. در مجموع خط مطالبات اجتماعی و توجهات اجتماعی، باید در مرکز برنامه‌های خود شخص امام جمعه باشد.