جامعه ؛ ریشه و اساس مأموریت مسجد/ اینجا باید پاتوق جوان‌ها باشد

موضوع مهم این است که هدف مسجد از اینکه مردم را جمع کند چیست؟ آیا صرفاً این است که با بیان آموزه‏‌های دین، اعتقادات الهی محکم شوند؟ با این کارها جامعه دینی می‌شود؟ خیر، قطعاً بعد باید این آموزه‌ها در صحنه اجتماع وارد شود. یعنی آموزه‌های مسجد به حل مسئله آن مغازۀ کناری، بحث ازدواج جوانان محل، بحث زندگی و معیشت مردم، بحث کشاورزی و بسیاری بحث‌های دیگر مردم تعمیم پیدا کند و این مسجد جامعه را هدایت کند.