مسئله محوری در رسانه / چه کنیم دستاوردهای نظام برای مردم ملموس باشد؟

«رسانه مسئله‌محور»، آن رسانه‌ای است که نمی‌خواهد غیزانیه‌ها اتفاق بیافتد. می‌رود کاری می‌کند که غیزانیه‌ها اتفاق نیافتد. در این سبک، برای طرح مسئله و ارائه راهکار، تحقیق می‌کنید و پشتوانه پژوهشی دارید. به‌علاوه پشتوانه عملیاتی هم دارید.