آقازاده انتقادی و آگاهی‌بخش است یا هیجان‌انگیز و انتقادی‌نما؟

«آورده سریالِ آقازاده برای جامعه چیست؟» وقتی از آورده اثر هنری سخن می‌گوئیم، از هنرِ پیشتاز، آگاهی‌بخش و محرکِ جامعه و مردم سخن می‌گوئیم! اما اگر اثری تنها با تکیه بر آنچه تاکنون در جامعه موجود بوده تولید شود و بر تکرارِ هیجان‌انگیزِ همان حرف‌ها متمرکز شود، هنرِ پیشتاز است یا هنر تخدیری؟!


جنگ چهره زنانه دارد

زنانگی نشسته در بندبند کتاب، ما را به عمق زندگی‌های خاموش و بی‌صدای همسران رزمندگان دفاع مقدس می‌برد. روایتی که نشان می‌دهد برخلاف تصور سوتلانا آلکسیویچ جنگ چهره زنانه دارد!


مخدر واکنش‌زدگی و توهمِ عملِ مؤثر

«واکنش» بد نیست، مشروط به آنکه در چرخه‌ای طبیعی اتفاق بیفتد. چرخه طبیعی زمانی شکل می‌گیرد که «کنش و واکنش» همراه باشند تا ساختن اتفاق افتاده و نتیجه‌ای واقعی به دست بیاید، اما واقعیت این است که ما در وضعیتی بدونِ «کنشگریِ هدفمند» تنها مشغولِ «واکنش» به اتفاقاتیم!