فیلمی که دربارۀ چریک افسانه‌ای ملت ایران ساخته نشد!

زندگی و دوران فعالیت شهید سید علی اندرزگو، سرشار از شگفتی‌ها و گفتنی‌های ناگفته و نقاط پرکشش و دراماتیک است که می‌تواند علاوه برجذابیت های مختلف، بخشی از تاریخ مبارزات یک ملت را برای نسل امروز و فردا به نمایش گذارد. با توجه به اسناد و مدارک موجود از دوران زندگی سید علی اندرزگو انتظار می‌رفت که فیلمی محکم و قوی به لحاظ استنادی و جذاب از جهت دراماتیک خلق شود.


انقلابیِ به تمام معنا

اندرزگو مبارزی که در طول زندگانی پرماجرای خود نمودار یک انسان انقلابی به تمام معنا بود. انسان مسلمان راستینی که با عشق به شهادت، عشق به قرآن، عشق به اسلام، سال‌ها زندگی غرورانگیز و پرافتخاری را دور از چشم‌های بیگانه، دور از گوش‌های نامحرم در سخت‌ترین شرایط گذرانید.