آوینی؛ آفریننده‌ای بی‌سابقه!

مرتضی آوینی، مرد عمل و نظر (نظریه‌پرداز و سینماگر) است و بی‌شک از اندیشه‌وران و آفرینندگانی است که این امکان را فراهم می‌کند که نظام اسلامی با مدرنیت سیاسی و زیبایی‌شناسی آشتی برقرار کند. سلوک انقلابی او با استقرار نظام [اسلامی] متوقف نمی‌شود. او به کاری عمقی بر روی مسایلی ادامه می‌دهد که جمهوری اسلامی باید با آنها رویارو شود


خیلی سخت است؛ اما می‌‏شود!

این یادداشت شفاهی، گفتاری است از شهید سیدمرتضی آوینی که حدود سال ۱۳۷۱ در جمعی از علاقمندان به ایده‌‏ها و دیدگاه‌ها و تجربه‏‌های او بیان شده است. سؤال اساسی گفتار این است که چگونه هنرها را در خدمت اسلام درآوریم؟ و چگونه به هنرجویان آموزش بدهیم که هنرمندانی مسلمان و در خدمت تفکر دینی بار بیایند؟


می‌خواهند از آوینی یک روشنفکر بسازند!

بعد از شهادت آقای آوینی، جریانی برای مصادره آقای آوینی به نفع جریان روشنفکری فعال شد. در واقع برای اینکه آوینی را از آن صبغه حزب‌اللهی و ارزشی‌ای که در مباحث مختلف داشتند، عاری و تهی کنند و از او تصویر یک روشنفکر ارائه دهند. فیلم «مرتضی و ما» دقیقاً در این جهت ساخته شد.