حتی یک لحظه از رهبر و ولایت اصیل فقیه غافل نشوید

ملت نجیب و شریف ایران؛ این حکومت حاصل دسترنج صدها هزار شهید، مفقود، اسیر، جانباز و یتیم می‌باشد. خیلی مسئولیت بزرگی دارید. اگر سست شوید و اگر کوتاهی کنید خدا را گواه می‌گیرم فردای قیامت در دادگاه عدل الهی رو سیاه و شرمنده‌اید. با تمام وجودتان و با اخلاص پاسدار این انقلاب باشید و رهبر را چون نگین انگشتر در بر بگیرید. یک لحظه از رهبر و ولایت اصیل فقیه غافل نشوید.