چگونه به استادی غربزده تبدیل شویم؟

اساتید غربزده دچار خودتحقیری مفرط هستند. تحقیر همه چیز از فرهنگ عمومی گرفته تا بحث‌های اجتماعی، اقتصادی و حتی فردی. کانه نوعی مازوخیسم بر فرد حاکم است؛ یعنی به‌لحاظ روانی از این تحقیر شدن لذت می‌برد و این منحصر در خودش هم نیست، بلکه از حیرت و تحقیر کردن بقیه هم به دنبال لذت بردن است. خودآزاری و دیگرآزاری. این امر هم کاملا روانی است.


رفتار غرب‌گرایان در عرصه سیاست خارجی طی ۱۵ سال گذشته ذره‌ای تغییر نکرده است

اگر دستگاه اقتصادی و دیپلماسی دولت ذره‌ای عقلانیت داشتند، به دنبال سرمایه گذاری و جلب اعتماد همسایگان منطقه‌ای و متحدان فرامنطقه‌ای بودند، نه دولت‌های بی‌خاصیت اروپایی که تنها کنش آنها درباره‌ی ما دشمنی و کینه توزی است.


پاسخ به ۱۵ مسئله در به چالش کشیدن «کارآمدی» نظام مدیریت اسلامی

پرده‌برداری از این پانزده مسأله و مصیبت‌ جوامع اسلامی، روشن می‌کند که با وجود چنین ناسازگاری جدی و عمیق در جامعه اسلامی، همواره موتورهای بزرگی برای ایجاد مشکل و گرفتاری در جامعه اسلامی روشن است که با رفع یک مشکل و گرفتاری، یک مشکل و گرفتاری تازه خلق می‌شود.