دو اولویت فرهنگی مغفول‌مانده برای رسیدگی در مجلس یازدهم

ورای آنچه عموما اصحاب رسانه یا نخبگان فرهنگی می‌گویند، عدم به نتیجه رسیدن مسائل فرهنگی کشور، لزوما به علت کمبود بودجه نیست. بیش و پیش از اینکه مساله فرهنگ ما کمبود بودجه باشد، عدم تحقق اهداف سیاست‌گذاری‌ها، به علت اتلاف بودجه است که نتیجه‌اش، منحرف شدن آن فرهنگ از مسیر اصلی خودش است.


ارتباط تنگاتنگ مسائل اقتصادی و فرهنگی

ممکن است این‌گونه تلقی شود که مسائل اقتصادی، به خودی خود تاثیر چندانی بر مسائل فرهنگی ندارد. اما به دلیل اینکه دو حوزه اقتصاد و فرهنگ ارتباط تنگاتنگی دارند، رفع مشکلات اقتصادی می‌تواند بخش مهمی از آسیب‌پذیری فرهنگی ما را رفع کند.


بیم ‌و امیدهای حوزه فرهنگ برای مجلس یازدهم

اگر مسئولان، هدف انسان‌سازی را در جمهوری اسلامی مورد توجه قرار می‌دادند، اینک نه تنها در حوزه فرهنگ، بلکه در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، بهداشت، درمان و تمامی امور جاری کشور، موفق بودیم. مسئولان فرهنگی و اجتماعی ما، هنوز متوجه این موضوع نشده‌اند که اگر برای انسان‌سازی اولویتی قائل نباشند، مشکلات تداوم می‌یابد و روزبه‌روز انباشته‌تر می‌شود.