درباره هنر خیلی سکوت می‌کنیم

با اینکه انقلاب، هنر را توده‌ای کرد و از این توده، آدم‌هایی که ظرفیت را داشتند شکوفا شدند، اما متأسفانه مدیریت فرهنگی ما در طول سال‌ها این کار را ادامه نداده و زمینه را برای شناسایی استعدادها و این‌که آدم‌ها خود را در این جریان قرار بدهند، آماده نکرده است.


بیم ‌و امیدهای حوزه فرهنگ برای مجلس یازدهم

اگر مسئولان، هدف انسان‌سازی را در جمهوری اسلامی مورد توجه قرار می‌دادند، اینک نه تنها در حوزه فرهنگ، بلکه در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، بهداشت، درمان و تمامی امور جاری کشور، موفق بودیم. مسئولان فرهنگی و اجتماعی ما، هنوز متوجه این موضوع نشده‌اند که اگر برای انسان‌سازی اولویتی قائل نباشند، مشکلات تداوم می‌یابد و روزبه‌روز انباشته‌تر می‌شود.


اگر آوینی امروز زنده بود، حتماً عصیان می‌کرد!

اگر از من بپرسند کارنامه‌ی، وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی، کارنامه صدا و سیمای جمهوری اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی مبتنی بر آن ایده‌آل‌های شهید آوینی و با محک اندیشه‌های ایشان چه است. می‌گویم صفر است. هیچ کدام از این اتفاقاتی که در ذهن ایشان بود، در حوزه هنر به وقوع نپیوست.