جلیلی: ما از «نقد فیلم» باید به «نقد سینما» برسیم/ قوچانی: باید به یک سینمای استراتژیک گذر کنیم

مشکل امروز این است که ما نقد سینما نداریم. ما در یک سال شاید ۱۰۰ فیلم بسازیم و هر صد تا هم با معیارهای سینمایی و حتی معیارهای محتوایی، آثار خوبی باشند. ولی در سینمای بدی قرار بگیرند. چرا؟ چون عدالت در آن رعایت نشده است. مثلا به اندازه کافی برای نوجوانان فیلم نداشته باشید. مثلا سهم تاریخ را نداده باشید. سهم کسانی که دارند در راه پیشرفت ایران تلاش می‌کنند را نداده باشید… ما باید تلاش کنیم کلیدواژه‌های نقد سینمای ایران را توسعه بدهیم و مقداری ملی‌تر به سینما نگاه کنیم