جنگ چهره زنانه دارد

زنانگی نشسته در بندبند کتاب، ما را به عمق زندگی‌های خاموش و بی‌صدای همسران رزمندگان دفاع مقدس می‌برد. روایتی که نشان می‌دهد برخلاف تصور سوتلانا آلکسیویچ جنگ چهره زنانه دارد!


یک پیشنهاد برای اهالی روشنفکری

نان سال‌های جنگ را باید هر کس که ادعای روشنفکری و روشنفکر بودن دارد بخواند تا زندگی زنان بی ادعای یک روستا نزدیک سبزوار را ببیند و معجزه ی یک انقلاب را و آدم‌هایی که رشد کردند و همدلی و هم‌زبانی‌شان را مزه کند و بچشد!


کتاب‌شناسی قیام گوهرشاد

قیام مردمی در مسجد گوهرشاد که با سرکوب مسلحّانه رضاخان پاسخ داده شد، یکی از تلخ ترین و حساس‌ترین وقایع تاریخی کشورمان است و ضرورت دارد به کتاب‌شناسی آن با هدف تکیه بر مستندات محکم برای روایت «حماسه‌ی مردمی دفاع از هویت» پرداخت.


واکنشی به منادیان توسعه در ایران

کتاب «توسعه و مبانی تمدن غرب» در واکنش به «آقایانی» نوشته شده است که «منادی توسعه اقتصادی در جهان امروز در ایران» بودند و از این جهت قبل از اینکه یک پلیمک ضدِ غرب باشد، شروع یک دیالوگ داخلی با کسانی است با پیروزی انقلاب بر مناصب استیت و سرمایه‌داری در ایران تکیه زده‌اند.


چرا باید کتاب بخوانیم؟

یکی از عللی که بچه‌های دین‌دار، نمی‌توانند سبک زندگی اسلامی را ترویج کنند، این است که آن‌ها آثار مکتوب کم دارند. ما آدم قلم به دست خیلی خیلی کم داریم. فلذا شروع کنید به نوشتن! جریان مقابل چون آدم دست به قلم زیاد دارد، در مدیریت افکار قوی‌تر است و شما وقتی می‌توانید بنویسید که چند برابر آن خوانده باشید!