ترس

چرا آن گنجینه معارف و ادبیات هزار ساله در این نقطه بحرانی مجال ظهور و تمایز بخشی به رفتار ایرانی‌ها نیافت


فرصتی به نام کرونا

تا این لحظه کرونا برای من مثل یک ویرگول بوده، مثل یک فرصت انگار همه چیز از شتاب و حرکت ایستاده اما هم‌زمانی این ویرگول با ماه رجب برای من مذهبی موضوع را حساس‌تر می‌کند.